Sözleşmeler

WEB SİTESİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

                                     

 

Madde1 - TARAFLAR

Bir tarafta Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:76 Daire:88 Dündar Rorf İş Merkezi İzmit / KOCAELİ adresine mukim Dolphin Dizayn Reklam, Tasarım, İnternet Sitesi, Bilişim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri (Kısaca Dolphin Dizayn olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ..................................................................... adresinde mukim ................................... (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

 

 MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’ nin iletişim, tanıtım, reklam, bilgi edinme ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının DOLPHİN DİZAYN tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

 

 MADDE 3-MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, Web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2 MÜŞTERİ, web sitesine ait yönetici paneli veya yönetim programı olması durumunda site içeriğini kendisi oluşturmak ve bilgileri siteye eklemekle yükümlüdür.

3.3 MÜŞTERİ, DOLPHİN DİZAYN tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının DOLPHİN DİZAYN’ a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, DOLPHİN DİZAYN ‘in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

MADDE 4-DOLPHİN DİZAYN’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 DOLPHİN DİZAYN, MÜŞTERİ’ nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi) MÜŞTERİ’ nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yapıp, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.

4.2 DOLPHİN DİZAYN, MÜŞTERİ’ ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları sistemin mümkün kıldığı ölçüde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 DOLPHİN DİZAYN, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 DOLPHİN DİZAYN, hazırlanan yazılımın kaynak kod, grafik ve dokümanlarını müşteriye verme hakkını saklı tutar. Müşteri hazırlanan tasarım/yazılım’ ın kaynak kodlarını DOLPHİN DİZAYN yetki vermedikçe göremez, ulaşamaz, kopyalayamaz, başka sunucuya taşıyamaz.

 

Madde 5-HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi Bir (1) yıl olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi, sözleşme yapılacak yıl için belirlenen hosting ve alan adı ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek bilgi, belge, veri,  doküman gibi kayıplardan DOLPHİN DİZAYN sorumlu değildir. Sözleşme süresi bitiminde alan adı tescilinin iptal olması, durması veya başkası tarafından tescil edilmesinden DOLPHİN DİZAYN sorumlu tutulamaz.

5.4 DOLPHİN DİZAYN,  geliştirilen ek yazılım hizmetini (Versiyon Yükseltme) ücreti karşılığında MÜŞTERİ’ ye sağlar.

5.5 Hizmet bedeli DOLPHİN DİZAYN tarafından .... TL  (Bin Yedi Yüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

5.6 Hizmet bedeli’nin %30’ u iş başlangıcında (..... TL), kalan %70’si (.....TL)tasarım sürecinin bitiminde MÜŞTERİ tarafından fatura karşılığı DOLPHİN DİZAYN’ a ödenecektir.

5.7 Ödemelerin yapılmaması durumunda, DOLPHİN DİZAYN taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

 

MADDE 6-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde KOCAELİ

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6 (altı) madde, 1 (Bir) sayfa dan oluşan  işbu sözleşme

.. / .. / 20..  tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

 

  

Müşteri

[İmza/Kaşe]

 

Dolphin Dizayn Reklam, Tasarım, İnternet Sitesi, Bilişim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

 [İmza/Kaşe]