Yayınevi Hizmetleri

Mizanpaj

Yazılan kitapların içeriklerinin ölçüsel düzenlemelerini ( paragraflar , boşluklar , yazı fontu  vb.) yapıyoruz.

Dolphin Dizayn İnstagram Sayfası Dolphin Dizayn İnstagram Sayfası