Akademik Danışmanlık

Nvivo

Yıllardır  kullanılmakta olan nitel veri analizi yazılımlarından biri NVivo, tez ve projelerde büyük bir kolaylık sağlamaktadır. NVivo yazılımı toplanan verilerin düzenlenmesi, verilerin kodlanması, katılımcıların cevaplarının karşılaştırılması, metin üzerinde çeşitli sorgulamaların yapılması gibi aşamalarıyla ve sürekli gelişen versiyonlarıyla uzman kadrosu ile destek  vermektedir.

Dolphin Dizayn İnstagram Sayfası Dolphin Dizayn İnstagram Sayfası