Akademik Danışmanlık

Literatür Tarama

Tez ya da projelerde literatür taraması çok önemlidir. Dolayısyla, kurmumuzda  literatür taraması alanında uzman kişilerce yapılmaktadır.. Ayrıca online uluslararsı kütüphaneler taranmaktadır. 

Dolphin Dizayn İnstagram Sayfası Dolphin Dizayn İnstagram Sayfası